AKTUELLT

Klimatanpassning i fysisk planering

Ett klimat i förändring? Idag snöar det i Karlskrona och det ter sig som en vanlig vinterdag. Men faktum är att jorden blir varmare och varmare. 2016 var det hittills varmaste året sedan man började mäta. Klimatet är under förändring och vi måste förhålla oss... Läs mer »
Skrivet av Ulrika Åkerlund den 8 februari 2017 17:10

AKTUELLT

Kulturarv som innovation

Onsdagen den 1 februari spenderades på Färgfabriken i Stockholm. Dags för Riksantikvarieämbetets slutkonferens kring ett uppdrag om... Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 2 februari 2017 10:27
generaldirektoren.se

Janna Valik

Generaldirektör, Boverket

Boverket på Twitter

Boverket på YouTube

Sök stöd för att bygga, renovera och energieffektivisera

Boverket

Boverket på Facebook