BYGGANDE

Så tillämpades plan- och bygglagen 2015

Det har antagits 12 nya översiktsplaner i landet, processen för att ändra en detaljplan används inte som tänkt och de nya bygglovsbefriade åtgärderna används främst för komplementbyggnad och tillbyggnad. Det är några resultat från Boverkets årliga uppföljning av... Läs mer »
Skrivet av Boverkets gästskribent den 25 april 2016 12:02

BOENDE

Bostadsforum 2016 i Stockholm

Två dagar med intressant program. Boverket finns på plats både bland talarna och bland åhörarna. Bristen på bostäder är en av de... Läs mer »
Skrivet av Boverkets gästskribent den 21 april 2016 08:52
generaldirektoren.se

Janna Valik

Generaldirektör, Boverket

Boverket på Twitter

Boverket på YouTube

Boverkets kreditgaranti

Boverket

Boverket på Facebook