SAMHÄLLSPLANERING

Boverkets nätverk för mindre bostäder utvecklas vidare!

I och med förra måndagens heldagsträff i Lund gick nätverket in i en ny och mycket spännande fas. Syftet med dagen var att fördjupa samverkan och skapa erfarenhetsutbyte genom att besöka konkreta, förverkligade projekt. Utifrån tidigare nätverksträffar har vi förstått …Läs mer »
Foto: Lina Magnusson/Boverket

SAMHÄLLSPLANERING

Tystnad tagning: Ändrade byggsanktioner

Igår hade vi filminspelning här på Boverket. Rättschef Yvonne Svensson berättade om de ändrade reglerna för sanktionsavgifter som trädde i kraft 1 juli i år. Bland annat nämnde hon att en sanktionsavgift ska tas ut enligt fastställda belopp i plan- och byggförordningen, dvs lika …Läs mer »