Boendedialog. Foto: Cultura Creative

BOENDE

Hej alla hyresvärdar som ska bygga om!

Idag lägger vi upp en digital vägledning i boendeinflytande vid ombyggnad på Boverkets webbplats. Jätteroligt, tycker vi som arbetat med det här! Det känns väldigt bra att vi nu lyckats landa detta projekt, som inneburit nya utmaningar på flera sätt. …Läs mer »
Medborgardialog i Trelleborg. Foto: Thomas Larsson, Trafikverket.

SAMHÄLLSPLANERING

Nu är vår vägledning i medborgardialog klar!

Det var med skräckblandad förtjusning vi tog oss an uppdraget att göra en vägledning i medborgardialog. Så mycket som gjorts och sagts och skrivits i detta ämne – vad skulle vi kunna tillföra? Men genom att välja en webbaserad lösning …Läs mer »
Modell av framtida Kiruna

BOENDE

Plan- och bostadsdagarna i Kiruna 20 maj

Förändring och omvandling är det övergripande temat på årets Plan- och bostadsdagar. Så passande när länsstyrelsernas årliga stora konferens om planering, byggande och boende i år hålls i Kiruna. Staden står för en gigantisk utmaning där stora delar av stadens …Läs mer »

SAMHÄLLSPLANERING

Sommarens eventuella lagändringar

I skrivandets stund är vi i full gång med att gå igenom kommande texter till PBL kunskapsbanken. Texterna kommer att handla om de nya lagändringar som föreslås träda ikraft den 1 och 2 juli. (Propositionerna Nya åtgärder som kan genomföras utan …Läs mer »

TILLGÄNGLIGHET

Snart dags för samråd!

Nu jobbas det för fullt inför onsdag nästa vecka och årets andra samrådsmöte med funktionshindersrörelsen!   Nu ska vi besöka fantastiska Marinmuseum här i Karlskrona. Den nya – men framför allt världsunika – utställningshallen med ubåtarna Neptun och Hajen hägrar. Utställningshallen …Läs mer »

SAMHÄLLSPLANERING

Vad händer med de allmänna råden om planbestämmelser?

Under hösten 2013 hade vi ute ett förslag till allmänna råd om planbestämmelser på remiss. Förslaget till allmänna råd är framförallt fokuserade på hur kommunerna ska ange planbestämmelser och beteckna dessa på plankarta. När det gäller användning av allmän platsmark …Läs mer »