Boverksbloggen

Boverkets PBL Kompetens i Kosta

Viveka Zetterberg i färd med att ställa frågor Om Boverkets PBL Kompetensutbildning. I dag har jag varit med Boverkets PBL Kompetens på ett seminarium om Buller i Kosta. Seminariet vände sig till byggnadsinspektörer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, kommunala planerare med flera. Deltagarna i …Läs mer »
Skrivet av Hans Gustafsson den 28 april 2017 17:37

Kan vi bygga kvantitet med kvalitet?

Som ett led i sitt miljömålsarbete höll Länsstyrelsen i Västra Götalands län en konferens om att kombinera ett omfattande bostadsbyggande med hög kvalité. De drygt 200 deltagarna kom huvudsakligen från kommuner, näringsliv och länsstyrelser. Förmiddagen bjöd bland annat på två …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 31 mars 2017 09:43

Mässan ”På Väg” på Elmia i Jönköping

Boverket deltog i mässan ”På Väg” 7-8 mars. Det är en mässa som hålls vartannat år och den handlar om vägutrustning. Arrangörerna är Elmia och Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV. Trafikverket samarbetar också med dessa aktörer när mässan arrangeras. Det …Läs mer »
Skrivet av Björn Svensson den 14 mars 2017 17:49

Nu har vi lanserat vår nya e-tjänst – Planbestämmelsekatalogen

Nu är vår nya e-tjänst, Planbestämmelsekatalogen, lanserad. Vad är då planbestämmelsekatalogen? Jo, det är ett verktyg som ska förenkla vardagen för dig som arbetar med detaljplaner eller bygglov i landets kommuner eller på företag. Planbestämmelsekatalogen ger hjälp med att tolka …Läs mer »
Skrivet av Boverkets gästskribent den 3 mars 2017 16:52

Att skapa staden – identitet, minne och delaktighet

Nyligen hade jag förmånen att få delta på den internationella forskarkonferensen ”Att skapa staden – identitet, minne och delaktighet”, arrangerad av Malmö högskola. Syftet var att genom att förena flera discipliner, perspektiv och professioner öka förståelsen för stadsutvecklingens drivkrafter och …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 1 mars 2017 15:19

Klimatanpassning i fysisk planering

Idag snöar det i Karlskrona och det ter sig som en vanlig vinterdag. Men faktum är att jorden blir varmare och varmare. 2016 var det hittills varmaste året sedan man började mäta. Klimatet är under förändring och vi måste förhålla …Läs mer »
Skrivet av Ulrika Åkerlund den 8 februari 2017 17:10

Kulturarv som innovation

Onsdagen den 1 februari spenderades på Färgfabriken i Stockholm. Dags för Riksantikvarieämbetets slutkonferens kring ett uppdrag om regional tillväxt och kulturarv, kopplat till 2013-års Mineralstrategi. De ca 250 deltagarna kom från hela landet och representerade såväl myndigheter och kommuner som …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 2 februari 2017 10:27

”Now lets go get sh*t done!”

Medan snön yr i mörkret tuffar vårt tåg hem mot Karlskrona efter två intensiva dagar i Linköping. En handfull boverkare har deltagit på Nordens största årliga konferens för transportsektorn – VTIs Transportforum 2017. De 1600 deltagarna på den 34e konferensen …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 11 januari 2017 18:01

Ett intersektionellt perspektiv på det offentliga rummet

Den 10 – 11 januari gick årets Transportforum av stapeln i Linköping. En av de 95 sessionerna handlade om jämställdhet och offentliga rum. Under 90 intensiva minuter berättade fyra föreläsare om ämnet. Boverkets Kerstin Andersson presenterade myndighetens satsning på jämställda …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 10 januari 2017 23:44

Hur bygger man en mötesplattform?

Det är som ett recept på hur man bakar en fruktkaka. Man måste till att börja med ha en platt form. I den häller man ingredienser som en av fem myndigheter sammansatt mötesgrupp har tagit fram. Visst låter det enkelt? Följ med …Läs mer »
Skrivet av Hans Gustafsson den 22 december 2016 16:24