Boverksbloggen

Stadsutveckling i nordisk kontext

Tre internsiva dagar i vårt östra grannland är till ända. Tillsammans med mina kollegor Caroline Stigsdotter och Carl-Magnus Oredsson har jag deltagit i det årliga nordiska nätverksmötet för kommunal planering, där ett tjugotal myndighetspersoner utbyter information och sprider erfarenheter. Boverket …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 12 juni 2017 09:03

Två välmatade dagar under Länsstyrelsernas plan- och bostadsdagar

Plan och bostadsdagarna i Stockholm inleddes av en rad inspirerande talare. Först ut var landshövding Chris Heister, därefter gav bostadsminister Peter Eriksson en sammanfattande bild av bostadsbyggandet i landet. Han talade också kring regeringens 22-punktsprogram för ökat byggande. Trafikverkets planeringsdirektör …Läs mer »
Skrivet av Boverkets gästskribent den 23 maj 2017 11:36

Hållbar livsstil i framtiden

Den 15/5 deltog en handfull Boverkare på ett seminarium på BTH, som handlade om framtidens regenerativa bostäder, RegenVillages. Mötesplatsen Karlskrona Sustainability Fest var arrangör, och professor Göran Broman – prefekt på Institutionen för strategisk hållbar utveckling – stod som värd …Läs mer »
Skrivet av Boverkets gästskribent den 22 maj 2017 12:22

Mindre bostäder ger fler bostäder på samma yta

Hur ska vi bygga mindre och billigare bostäder för de 20% av befolkningen som står långt från bostadsmarknaden?  Boverket informerade om serietillverkade hus för en enklare och snabbare byggprocess, byggregler på PBL Kunskapsbank, olika stöd för byggandet med mera. Den …Läs mer »
Skrivet av Hans Gustafsson den 18 maj 2017 13:03

350 byggnadsinspektörer kommer att läsa den här bloggen

Hur vet jag att 350 byggnadsinspektörer kommer att läsa den här bloggen? Beror det på att en ny utbildning om byggnadstekniskt brandskydd är publicerad i Boverkets PBL Kompetens regi? Filmen med utbildningen hittar du på Boverkets webbplats, svaret på frågan …Läs mer »
Skrivet av Hans Gustafsson den 3 maj 2017 16:16

Boverkets PBL Kompetens i Kosta

Viveka Zetterberg i färd med att ställa frågor Om Boverkets PBL Kompetensutbildning. I dag har jag varit med Boverkets PBL Kompetens på ett seminarium om Buller i Kosta. Seminariet vände sig till byggnadsinspektörer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, kommunala planerare med flera. Deltagarna i …Läs mer »
Skrivet av Hans Gustafsson den 28 april 2017 17:37

Kan vi bygga kvantitet med kvalitet?

Som ett led i sitt miljömålsarbete höll Länsstyrelsen i Västra Götalands län en konferens om att kombinera ett omfattande bostadsbyggande med hög kvalité. De drygt 200 deltagarna kom huvudsakligen från kommuner, näringsliv och länsstyrelser. Förmiddagen bjöd bland annat på två …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 31 mars 2017 09:43

Mässan ”På Väg” på Elmia i Jönköping

Boverket deltog i mässan ”På Väg” 7-8 mars. Det är en mässa som hålls vartannat år och den handlar om vägutrustning. Arrangörerna är Elmia och Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV. Trafikverket samarbetar också med dessa aktörer när mässan arrangeras. Det …Läs mer »
Skrivet av Björn Svensson den 14 mars 2017 17:49

Nu har vi lanserat vår nya e-tjänst – Planbestämmelsekatalogen

Nu är vår nya e-tjänst, Planbestämmelsekatalogen, lanserad. Vad är då planbestämmelsekatalogen? Jo, det är ett verktyg som ska förenkla vardagen för dig som arbetar med detaljplaner eller bygglov i landets kommuner eller på företag. Planbestämmelsekatalogen ger hjälp med att tolka …Läs mer »
Skrivet av Boverkets gästskribent den 3 mars 2017 16:52

Att skapa staden – identitet, minne och delaktighet

Nyligen hade jag förmånen att få delta på den internationella forskarkonferensen ”Att skapa staden – identitet, minne och delaktighet”, arrangerad av Malmö högskola. Syftet var att genom att förena flera discipliner, perspektiv och professioner öka förståelsen för stadsutvecklingens drivkrafter och …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 1 mars 2017 15:19