Boverksbloggen

Från kostnad till potential

Nu är slutrapporten Från kostnad till potential om stödet för att tillgänglighetsinventera flerbostadshus publicerad på boverket.se. I rapporten framgår det viktiga arbete som kommunerna, som sökt stöd för att inventera tillgängligheten i flerbostadshusen under åren 2014-2015, har genomfört. Av resultaten …Läs mer »
Skrivet av Hanna Faming den 26 augusti 2016 15:18

Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016

Nu är slutredovisningen av Boverkets arbete med Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016 klar. Det är framför allt i arbetet med delmålet ”fler kommuner ska ha inventerat sitt flerbostadshusbestånd ur tillgänglighetssynpunkt” som tydliga framgångar har kunnat uppmätas i arbetet. För …Läs mer »
Skrivet av Boverkets gästskribent den 23 mars 2016 09:15

Rysk tv och tillgänglighetsutbildning

Den 30 oktober fick Boverket besök av ett ryskt Tv-team från Murmansk TV 21. Journalisten Irina Kovschova ville titta närmare på hur det ser ut i Sverige när det gäller fysisk tillgänglighet och vilka krav som ställs. Irina och hennes …Läs mer »
Skrivet av Boverkets gästskribent den 11 november 2015 09:23

Inventering av tillgänglighet i flerbostadshus – hur går vi vidare?

Igår samlades cirka 45 personer som representerade både kommuner, fastighetsägare, konsultföretag och intresseorganisationer för att låta sig inspireras och diskutera inventering av tillgänglighet i flerbostadshus. Till stor del var det representanter från kommuner som fått stöd från Boverket att inventera …Läs mer »
Skrivet av Hanna Faming den 24 april 2015 09:24

En dag om tillgänglighetsinventeringar

Igår arrangerade Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, SABO, en dag om tillgänglighetsinventeringar. Dagen riktade sig till deras medlemmar och övriga som har ett intresse av tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus. Deltagare var bland andra fastighetsbolag och kommuner som tillsammans sökt Boverkets stöd för att …Läs mer »
Skrivet av Hanna Faming den 18 februari 2015 08:44

31 kommuner beviljas stöd!

Idag har vi fattat beslut om att bevilja 31 kommuner stöd för att inventera tillgängligheten i flerbostadshus. Grattis till er! Och grattis till er som för närvarande bor i eller kommer flytta till ett flerbostadshus där tillgängligheten kommer inventeras. För …Läs mer »
Skrivet av Hanna Faming den 20 januari 2015 16:16

Nytt år och nya möjligheter!

Just nu är det bråda dagar hos oss på Boverket eftersom vi snart ska fatta beslut om vilka kommuner som kommer få stöd till att inventera tillgängligheten i sina flerbostadshus under 2015. Och det är verkligen positivt! Vi har fått …Läs mer »
Skrivet av Hanna Faming den 14 januari 2015 12:05

Nya tider väntar sällan länge

Med årsskiftet och det nya året 2015 är jag inte längre samordnare av funktionshinderfrågor på Boverket. Nya tider väntar både Boverket och mig när min visstidsanställning nu upphör. Efter 17 månader på Boverket kan jag konstatera att det varit intensivt …Läs mer »
Skrivet av Andreas Johansen den 19 december 2014 09:41

MFD om Design för Alla

Konceptet Design för Alla är viktigt inom funktionshinderpolitiken och ett omistligt verktyg när man arbetar med funktionshinderfrågor. Därför kontaktade jag Hans von Axelsson på Myndigheten för delaktighet, som svarade på fem väl valda frågor. Med detta vill jag rikta ett varmt …Läs mer »
Skrivet av Andreas Johansen den 16 december 2014 16:29