RSS

Här kan du se och prenumerera på Boverksbloggens RSS-flöden. Genom att använda RSS (Real Simple Syndication) kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer på den eller de bloggar du är intresserad av utan att besöka bloggen varje dag.

I stället kommer inläggen i en kort version direkt till din RSS-läsare när de publiceras. Vill du läsa mer kan du sedan klicka vidare till källan och läsa hela texten. Kopiera och klistra in den bloggadress du är intresserad av i din RSS-läsare.

 

Boverksbloggens allmänna blogg

http://blogg.boverket.se/boverksbloggen/feed/

 

Boendebloggen

http://blogg.boverket.se/boende/feed/

 

Byggbloggen

http://blogg.boverket.se/bygg/feed/

 

Internationella bloggen

http://blogg.boverket.se/internationella/feed/

 

Samhällsplaneringsbloggen

http://blogg.boverket.se/samhallsplanering/feed

 

Tillgänglighetsbloggen

http://blogg.boverket.se/tillganglighet/feed