ARKITEKTUR

Använd våra gemensamma resurser hållbart!

Sakta med säker dyker de upp: konkreta spår av vår samverkan kring arkitektur och gestaltad livsmiljö. Denna gång i form av rapporten ”Byggnadsanknuten offentlig konst”. Ett samarbete mellan Statens Konstråd och Riksantikvarieämbetet med stöd av Boverket, Akademiska... Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 7 november 2019 15:58

Boverket på Twitter

Boverket på YouTube

Enkelt, enhetligt, tillgängligt

Boverket

Boverket på Facebook