AKTUELLT

Hantverkets relation till begreppet kvalitet

Begreppet kvalitet omfamnar flera olika fenomen, det syftar till väl uppfylld funktion och robusthet, det spänner från material via verkshöjd till upplevelsen av skönhet i en väl uttänkt konstruktion utförd genom ett intelligent och skickligt... Läs mer »
Skrivet av Rasmus Renglin den 5 juni 2020 13:08

ARKITEKTUR

Storleken har betydelse

Skolan har en viktig roll i samhällsbyggandet, som ett nav, en livsmiljö och en mötesplats i det lokala samhället. En trend inom... Läs mer »
Skrivet av Ulrika Åkerlund den 8 maj 2020 11:03

ARKITEKTUR

Kom å sök!

Pågående utlysning ”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö” är ett bevis på... Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 16 april 2020 15:25

Boverket på Twitter

Boverket på YouTube

Enkelt, enhetligt, tillgängligt

Boverket

Boverket på Facebook