AKTUELLT

En inspirerande arkitektonisk nod i Dalarna

Häromveckan hade jag nöjet att delta i Dalarnas arkitekturråds Arkitektur i planeringsprocessen. Konferensen ville belysa arkitekturpolitik på nationell, regional och lokal nivå. Dagen gav även möjlighet att diskutera Arkitekturrådets framtida inriktning, inte minst med... Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 29 mars 2018 11:38

Boverket på Twitter

Boverket på YouTube

Ny prognos för bostadsbyggandet 2018

Boverket

Boverket på Facebook