Aktuellt

Bostäder för äldre och unga

Sonia Casteda
Sonia Castedo Ramor, Alicantes borgmästare ? den första kvinnan
på den posten

Det verkar vara många borgmästare med på World Urban Forum. Alicantes borgmästare berättade idag om ett originellt projekt i hennes stad. Bakgrunden var för oss välkända problem: dels att många äldre människor bor i bostäder med dålig tillgänglighet och riskerar att inlåsta och socialt isolerade, dels att unga människor av ekonomiska skäl och i förhållande till utbudet har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden.

Den lösning man tillgrep i Alicante var att bygga särskilda bostäder för äldre och ungdomar! Integrerat boende till rimliga kostnader, med god tillgänglighet och med tillgång till bibliotek, datarum och lite odlingsmöjligheter och med sociala vinster genom att de unga hjälper de äldre. Ett projekt som föll så väl ut att man nu permanentat det.

Ulrika Hägred

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *