Aktuellt

Dialogue on Sustainable Urbanisation: Cities in a Changing Climate

Hållbar stadsutveckling

Tidigare BBC-reportern Rita Payne leder en paneldiskussion. Ron Sims från US Department of Housing and Urban Devolopment berättar om det nya amerikanska programmet för hållbar stadsutveckling, Sustainable Metropolitan Initiative, där han är ordförande. Varje stadsdel ska bli säker, hälsosam, ha bra kollektivtrafik och samhället som helhet ska vara socialt och miljömässigt hållbart. Martha Delgado, miljösekreterare i Mexico City berättar hur man nu i Mexico City satsar mer på kollektivtrafik. Man bygger ny tunnelbana till södra delarna av staden, 70 000 av 90 000 taxibilar har bytts ut till miljövänliga fordon, staden bygger 85 cykelstationer där man när som helst kan hämta en cykel för en kostnad om 20 dollar om året.

Från de nordiska länderna deltar Finlands bostadsminister Jan Vapaavuori och Arvin Gadgil, politisk rådgivare till Norges miljöminister. Jan understryker betydelsen av att markanvändning och transportlösningar planeras på ett sammanhållet sätt. Han förordar också en kraftig satsning på kollektivtrafik, gång- och cykeltrafikanter eftersom det främjar miljö, hälsa och jämlikhet. Arvin påpekar att halva befolkningen i världen bor i städer upp till 500 000 invånare, inte i metropoler / mega-cities. Den lokala demokratiska förankringen i välfungerande samhällsstrukturer är en avgörande förutsättning för att stödet till utvecklingsländer ska ge goda resultat och därför är detta något som Norge sätter högt på agendan.

Jan Kubis, executive secretary berättar att UNECE arbetar med transporter, bostäder, markförsörjning och miljö. Bland annat utvecklar man normer för fordon som används inte bara i Europa utan över världen. Just nu utvecklar man normer för elfordon och intelligenta transportlösningar. Inom transportsektorn främjar man cykling och ska snart på Georgiens begäran hålla en konferens om cykling i Georgien med exempel från de nordiska länderna, Nederländerna, Paris, Barcelona. Ett stort fokus för UNECE är även energieffektivisering av befintlig bebyggelse i Östeuropa. UNECE har utvecklat en handlingsplan för detta.

Olov Schultz

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *