Aktuellt

Om välbesökt svensk monter, sophantering och informella sektorn

Svenska montern hör absolut till de mer välbesökta på World Urban Forum. Inte minst SymbioCities spel om hållbar stadsutveckling är populärt. Idag, torsdagen den 25 mars,fick jag nöjet att demonstrera det för dessa två stadsplanerare från Rio de Janeiro.

Konsten att använda sopor
Sonia Maria Dias presenterar sig ibland skämtsamt för ?garbageologist? eller ?wasteologist? ? och var verkligen en hängiven sådan. Med starkt engagemang redogjorde hon för sin mångåriga erfarenhet och forskning om sophantering ? eller rättare sagt tillvaratagande av återvinningsbart avfall. Hon ser på sopsamlingen ur ett socialt perspektiv. Att, som många fattiga, gör ta hand om skräp som går att återvinna eller återanvända hör numera inte längre till den informella sektorn utan är erkänt som en profession i Brasilien. Sonia är också aktiv i organisationen Women in Informal Employment Globalizing and Organizing.

Sonia Maria Dias
Sonia Maria Dias forskar om sophantering och återanvändning.

Många är beroende av den informella sektorn
Även Maria Otero, som arbetar för regeringen i USA, talade om den informella sektorn. En stor majoritet av fattiga människor som bor i städer runt om världen är beroende av den informella sektorn för sitt uppehälle.

 

Men trots att den informella sektorn har en enorm betydelse för människors överlevnad så vet man väldigt lite om den ? varken hur många som arbetar inom den eller hur mycket som produceras inom den. Vilket gör det svårt för regeringar runt om i världen att formulera strategier och policies kring detta. Och det är i synnerhet kvinnor som är beroende av de inkomstmöjligheter som den informella sektorn ger.

Affisch

En dag i planeringens tecken
Det var mycket om planering idag ? ?participatory planning?. Det hävdades att planeringen på senare år har genomgång en förändring eller till och med ett paradigmskifte mot att bli mer ?integrating and participative? ? alltså bättre på att hantera skilda frågor och att ta in medborgarna och ?gräsrötterna? i planeringen. Och att människor i samhället också blivit bättre rustade för att kunna förstå, ställa krav och delta i planeringen.

Min reflektion är att det under dessa dagar har talats mycket om att främja medborgarinflytande och delaktighet i planeringen, men ganska lite om hur det ska gå till i praktiken ? eller om hur det faktiskt går till idag. Det klagades faktiskt lite på detta från publiken idag och någon vågade också ifrågasätta den underliggande tesen ? att allt blir bättre om man bara ökar delaktigheten. För vem är det som ska delta? Vilka är det som faktiskt deltar? och hur många? Hur når man till exempel ut till 16 miljoner invånare i Kairo?

Ett par spaningar från mina arbets- och reskamrater
Maria Rydqvist hade haft ett intressant samtal med en kvinna från Kenya, som berättade att Kenyas plan- och bygglagstiftning delvis bygger på vår svenska PBL(!) Hon visste till och med att det var en lagändring på gång och hade gärna velat ha en översättning till engelska av propositionen!!! Maria fick också veta att Kenya sneglar på Boverket nu när de ska forma en nationell planerings- och byggmyndighet ? så snart har vi kanske ett ?vänverk? i Afrika!

Fredrik Meurman lockades av seminarierubriken ?Mapping the Urban Divide?. Det handlade om att identifiera slumområden med hjälp av GIS-system. Aningen främmande för svenska förhållanden ? att behöva använda GIS för att hitta utsatta bostadsområden. Bosättningarna ligger ofta i skred- eller rasriskområden eller i områden med föroreningar. GIS fungerar härigenom som ett effektivt instrument för kunna sätta in sanitära åtgärder i slumområden. Man får dessutom en inblick i hur ?arten människa? formerar sig.

Ulrika Hägred

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *