Aktuellt

Resilient Cities

Ett nätverksmöte handlade om hur man gör städer robusta mot naturkatastrofer och följder av ett ändrat klimat, Resilient Cities. Det var ett arrangemang med deltagare från ICLEI, UN-Habitat, UN-ISDR, UNEP och Världsbanken. Bara i Kina riskerar 143 miljoner människor att drabbas av en stigande havsnivå. I Europa är Nederländerna särskilt utsatt. Genom bra stadsplanering kan man minska risker, sårbarhet och konsekvenser. 

UN-Habitat har koncentrerat sig på att lämna stöd till städer med mellan hundratusen och en miljon invånare. Det gäller att omsätta teorierna till lokala handlingsplaner där man identifierar sårbara platser, utsatta grupper av människor och samhällssektorer. Särskilt de unga och de gamla är sårbara liksom viktiga samhällsfunktioner som energi- och vattenförsörjning. Det gäller även att se till att nödvändiga åtgärder kan finansieras och att städerna får stöd genom de fonder som nu finns för ändamålet. 

UNISDR, United Nations International Strategy for Disaster Reduction, konstaterar att just städer är utsatta eftersom de är varmare, har färre träd, mer hårdgjorda ytor och mindre kapacitet att ta upp vatten i marken. Man förbereder nu en kampanj med devisen ?Making Cities Resilient ? Is Your City Ready??

Världsbanken antog förra året en strategi och har ett tjugotal studier på gång som rör anpassning till en klimatförändring. Man bygger nätverk – 2009 höll man ett symposium i Marseille och det samlade 760 personer, många forskare.

ICLEI, Local Governments for Sustainability, arbetar med förebyggande- och anpassningsåtgärder och arrangerar en konferens på temat i Bonn 28-30 maj 2010.

Olov Schultz

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *