Hemma från plan- och bostadsdagarna

AKTUELLT

Hemma från plan- och bostadsdagarna

Nu är vi tillbaka på Boverket efter två mycket trevliga och inspirerande dagar tillsammans med länsstyrelserna på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Det är mycket värdefullt att träffas så här. Många olika kontakter knyts och man får tillfälle att prata med …Läs mer »
Fler har riktlinjer för bostadsförsörjningen

AKTUELLT

Fler har riktlinjer för bostadsförsörjningen

Enligt bostadsförsörjningslagen ska kommunerna ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen minst en gång varje mandatperiod. Dessa riktlinjer ska visa vad kommunen vill med bostadsbeståndet och med nybyggnation. Det är ett viktigt strategiskt dokument som bör påverka genomförandet av åtgärder inom det …Läs mer »
Nu åker vi till plan- och bostadsdagarna!

AKTUELLT

Nu åker vi till plan- och bostadsdagarna!

Idag åker Christina och jag tillsammans med andra Boverkare till plan- och bostadsdagarna i Helsingborg. Det är några dagar för personer som jobbar med plan- och bostadsfrågor på länsstyrelserna och Boverket. Detta anordnas varje år av länsstyrelserna. Christina kommer bland …Läs mer »
Hur ser det ut i olika kommuntyper?

AKTUELLT

Hur ser det ut i olika kommuntyper?

Nu finns det information på kommungruppsnivå från årets bostadsmarknadsenkät på Boverkets webbplats. Kommungrupperna är de tre storstadsregionerna, högskoleorter med fler än 75 000 invånare, högskoleorter med färre än 75 000 invånare, övriga kommuner med fler än 25 000 invånare och övriga kommuner med …Läs mer »
Kartor om utvecklingen i Storstockholm

AKTUELLT

Kartor om utvecklingen i Storstockholm

Nu finns det ny information på webbsidorna om bostadsmarknadsenkäten på Boverkets webbplats. På webbplatsen finns även de kartor som i rapporten. Alla kommuner är olika stora och det kan vara svårt att se de enskilda kommunerna. Detta gäller särskilt i Stockholmsregionen, där …Läs mer »
Seminarium om hur bostadsbyggandet kan öka

AKTUELLT

Seminarium om hur bostadsbyggandet kan öka

Uppgifterna från bostadsmarknadsenkäten kan användas på olika sätt. Länsstyrelsen i Skåne arrangerade den 18 maj ett intressant seminarium om hur man ska kunna öka bostadsbyggandet i Skåne. Som underlag till diskussionen hade man bland annat uppgifter från bostadsmarknadsenkäten om förväntat …Läs mer »
Stockholmsfenomen att allmännyttiga lägenheter säljs

AKTUELLT

Stockholmsfenomen att allmännyttiga lägenheter säljs

Förra året såldes ungefär 14 400 lägenheter i allmännyttiga bostadsbolag. De flesta försäljningarna skedde i bostadsbolag i Stockholms län och i Stockholms stad. I Stockholms län blir de flesta av de sålda lägenheterna bostadsrätter. De lägenheter som säljs utanför Stockholms län …Läs mer »
90 kommuner planerar för trygghetsbostäder

AKTUELLT

90 kommuner planerar för trygghetsbostäder

Trygghetsbostäder är bostäder för personer över 70 år som har gemensamhetsutrymme och personal delar av dagen. I 90 kommuner finns det planer på att bygga 3 900 trygghetsbostäder i år och nästa år. Det är inte säkert att alla dessa projekt …Läs mer »
Bostadsbrist för studenter i 20 högskolekommuner

AKTUELLT

Bostadsbrist för studenter i 20 högskolekommuner

I år bedömer 20 högskolekommuner att det är brist på lämpliga bostäder för studenter. Det är något fler än förra året. De flesta av kommunmerna har en generell  brist på bostäder. Samtidigt uppger 23 högskoleorter att det inte är några större problem för …Läs mer »
Ung och gammal har svårt att få bostad

AKTUELLT

Ung och gammal har svårt att få bostad

Under de senaste åren har det varit samma grupper som kommunerna lyfter fram som har särskilt svårt att få bostäder. Det handlar om ungdomar som ska etablera sig på bostadsmarknaden och om medelålders eller pensionärer som ska flytta till en …Läs mer »