Aktuellt

Ung och gammal har svårt att få bostad

Under de senaste åren har det varit samma grupper som kommunerna lyfter fram som har särskilt svårt att få bostäder. Det handlar om ungdomar som ska etablera sig på bostadsmarknaden och om medelålders eller pensionärer som ska flytta till en mindre bostad. Även hushåll med höga krav på attraktivt läge är en grupp som har bostadsproblem.

Situationen på bostadsmarknaden beror på många faktorer. Det handlar både om att kunna efterfråga bostäder och utbudet av bostäder. Unga är en heterogen grupp som har sämre ekonomiska förutsättningar än många andra grupper. De flesta av de kommuner som säger att det är brist för unga, har även brist generellt i kommunen på hyresrätter och framför allt små lägenheter.  

Det är vanligast att det är brist för unga i storstadsregionerna och de större högskoleorterna. Här bor det en stor andel unga och många unga flyttar också hit. Men många kommuner utanför dessa regioner uppger också uppger att det är bostadsbrist för ungdomar. Cirka 120 kommuner uppger att det inte är någon brist på bostäder för ungdomar. 

Webbsidan ”Situationen för olika grupper” på Boverkets webbplats

Länk till webbsida om ungdomars boendesituation 

Christina Johannesson 

 

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *