Antalet tomma allmännyttiga lägenheter ökar

AKTUELLT

Antalet tomma allmännyttiga lägenheter ökar

Det finns 10 400 outhyrda lägenheter i de allmännyttiga bostadsbolagen och det är en ökning mot tidigare år. I förhållande till  alla allmänyttiga lägenheter är andelen inte speciellt hög. Det är vissa kommuner med få invånare i till exempel delar av Norrland, Bergslagen …Läs mer »
Arbetar med fördjupat material

AKTUELLT

Arbetar med fördjupat material

Med den sammanfattande rapporten hoppas vi ge en nationell överblick över vad som händer på bostadsmarknaden i landet. I år kommer rapporten ut en månad tidigare än vanligt. Så vi har jobbat på! Men inte rast ingen ro utan nu …Läs mer »
Nu är bostadsmarknadsenkäten ute

AKTUELLT

Nu är bostadsmarknadsenkäten ute

Nu finns rapporten som ger den nationella överblicken av bostadsmarknaden på Boverkets webbplats. Rapporten bygger på årets bostadsmarknadsenkät. På boverket.se hittar du även nya webbsidor om bostadsmarknadsenkäten och ett pressmeddelande. Se även en film om läget på bostadsmarknaden och försäljningarna i …Läs mer »
Christina bloggar om bostadsmarknadsenkäten

AKTUELLT

Christina bloggar om bostadsmarknadsenkäten

Christina Johannesson är samhällsvetare och jobbar sedan 15 år med bostadsfrågor. Förutom att följa utvecklingen på bostadsmarknaden genom bostadsmarknadsenkäten arbetar hon även med länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden. Att få fler kommuner att arbeta med boendeplanering genom att ta fram …Läs mer »
Johanna bloggar om bostadsmarknadsenkäten

AKTUELLT

Johanna bloggar om bostadsmarknadsenkäten

Johanna Andersson är kulturgeograf och jobbar med olika bostadsfrågor. Förutom att följa utvecklingen på bostadsmarknaden genom bostadsmarknadsenkäten arbetar hon även med länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden. Dessutom jobbar hon med att få fler kommuner att arbeta med boendeplanering genom att …Läs mer »
Boverkets bostadsmarknadsenkät

AKTUELLT

Boverkets bostadsmarknadsenkät

Under vecka 19 kommer vi att börja blogga om Boverkets bostadsmarknadsenkät. Boverket och länsstyrelserna skickar varje år ut en enkät till kommunerna. Den innehåller frågor om läget på bostadsmarknaden, situationen för olika grupper, kommunernas arbete med boendeplanering och bedömningar över …Läs mer »