Boverket på världsutställningen i Shanghai

AKTUELLT

Boverket på världsutställningen i Shanghai

Sedan den 1 maj pågår en sex månader lång världsutställning i Shanghai. Temat är ?Better City Better Life? och man räknar med 70-100 miljoner besökare, varav 95 % kinesiska. Förutom själva utställningsområdet i Shanghai äger aktiviteter rum även i närbelägna …Läs mer »
Bostadsbyggandet tar fart efter krisen

AKTUELLT

Bostadsbyggandet tar fart efter krisen

Antalet påbörjade bostäder ökar med 45 procent från år 2009 till 2011. Men byggandet är ännu inte tillräckligt för att svara mot den stora befolkningsökningen. Den bedömningen gör Boverket i den nya byggprognosen som presenteras i dag den 22 juni …Läs mer »
Nya brandskyddsregler är på gång

AKTUELLT

Nya brandskyddsregler är på gång

Boverket har under flera år arbetat med nya brandskyddsregler. Boverkets förslag på hur framtidens regler ska se ut har nu skickats ut på remiss. Se en filmad intervju om Boverkets förslag på nya brandskyddsregler. Remissen har skickats ut till andra …Läs mer »
Nya ungdomskullar söker bostäder

AKTUELLT

Nya ungdomskullar söker bostäder

Just nu håller den stora ungdomsgenerationen som föddes i slutet på 1980- och början på 1990-talet på att etablera sig på bostadsmarknaden. Ungefär hälften av landets kommuner uppger att det är brist på bostäder för unga. Bristen är särskilt utbredd …Läs mer »
Regelsamling för energideklaration

AKTUELLT

Regelsamling för energideklaration

Under de drygt tre år som lagen om energideklaration har funnits har Boverket arbetat på flera sätt för att öka förståelsen för regelverket och visa hur det ska tillämpas. Nu finns en regelsamling som kan ge helhet och vägledning.   Se …Läs mer »
Ställ en fråga om konstruktionsregler

AKTUELLT

Ställ en fråga om konstruktionsregler

Vad vill du veta om Boverkets konstruktionsregler?Nu har du chansen att ställa frågor som våra experter svarar på, om de handlar om konstruktionsregler. De första frågorna och svaren kommer att publiceras måndagen den 7 juni. Webbsidan Fråga Boverkets experter om konstruktionsregler Webbredaktionen
Många  myndigheter arbetar med boendefrågor

AKTUELLT

Många myndigheter arbetar med boendefrågor

Det är flera myndighet som arbetar med boendefrågor. Statens bostadskreditnämnd, BKN, presenterade igår uppgifter över outhyrda lägenheter i allmännyttiga bostadsföretag. Det är SCB, Statistiska centralbyrån, som har gjort en inventering i mars, 2010. Av de 765 000 lägenheter som är uthyrningsbara, var totalt 10 …Läs mer »