Aktuellt

Många myndigheter arbetar med boendefrågor

Det är flera myndighet som arbetar med boendefrågor. Statens bostadskreditnämnd, BKN, presenterade igår uppgifter över outhyrda lägenheter i allmännyttiga bostadsföretag. Det är SCB, Statistiska centralbyrån, som har gjort en inventering i mars, 2010.

Av de 765 000 lägenheter som är uthyrningsbara, var totalt 10 800 lediga. Det motsvarade 1,4 procent av det totala antalet lägenheter i företagen.  

I januari 2010 svarade landets kommuner i Boverkets bostadsmarknadsenkät, att det fanns 10 400 outhyrda lägenheter i allmännyttan. Resultaten stämmer alltså väl överens med varandra.
 
Webbsidan ”Bostadsmarknadsenkäten

Webbsidan ”Lediga lägenheter i allmännyttan mars 2010

Christina Johannesson

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *