Aktuellt

Regelsamling för energideklaration

Under de drygt tre år som lagen om energideklaration har funnits har Boverket arbetat på flera sätt för att öka förståelsen för regelverket och visa hur det ska tillämpas. Nu finns en regelsamling som kan ge helhet och vägledning.  

Se filmad intervju med Thomas Johansson, projektledare på Boverket.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader samt för certifiering av energiexpert ändrades den 1 april genom BFS 2010:6, BED 3, respektive BFS 2010:7, CEX 2. Förändringarna är en anpassning till Boverkets byggregler.

Den nya regelsamlingen, som ges ut i tryckt form i slutet av juni, innehåller hela regelverket som styr energideklarationen, från lag till allmänna råd. Den innehåller också kommentarer till reglerna.

Läs mer på Boverkets webbplats.

Webbredaktionen

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *