Aktuellt

Sista dagen för workshopen When People Matter

I dag var dagen för vår myndighetsgemensamma workshop ” When People Matter”, med fokus på socialt hållbar stadsutveckling. Workshopen är del av det regeringsuppdrag som vi delar med Arkitekturmuseet, Formas och Riksantikvarieämbetet.

Elva forskare och praktiker från Kina respektive Sverige hade inbjudits för att tala om medborgarinflytande. Intressanta föredragningar varvades med livliga diskussioner. Hur planeras en stad med 18 millioner invånare och där utvecklingen går med en rasande fart. Man hade en enda tunnelbanelinje för tio år sedan och nu har man 13 linjer! Dr Wang Lin från Shanghai Planning and Landresources Administration Bureau gav en fascinerande och levande beskrivning av den aktuella planeringssituationen.

Bevarande av kulturarvet i den höga utbyggnadstakten är en het fråga. Ett viktigt förhållningssätt är att inte förändra befintlig bebyggelse- och gatustruktur vid stadsförnyelse. Under den fortsatta dagen speglades planering med sociala förtecken i olika städer mot varandra såsom Malmö och Shanghaiområdet, Kiruna och Wuxi. Även olika tolkningar av begreppet social hållbarhet skärskådades. Professor Wang Jun-Yang från Tongji University i Shanghai summerade avslutningsvis dagen, bland annat genom att ställa frågan om gapet mellan Kina och Sverige är för stort för ett samtal om stadsplaneringens sociala frågor. En av de slutsatser som han drog av dagen var dock att delaktighetens betydelse i planering inte behöver analyseras – delaktighet är helt enkelt nödvändig!

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *