Alla har rätt att känna sig trygga

AKTUELLT

Alla har rätt att känna sig trygga

I regeringens satsning ?Att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv? har flera kommuner fått stöd för att utveckla jämställdhetsarbetet i den fysiska planeringen. Nu bjuder Boverket och länsstyrelserna in till en kostnadsfri heldag med inspiration och workshop.  Den …Läs mer »
Var med och påverka framtidens brandregler

AKTUELLT

Var med och påverka framtidens brandregler

Boverket anordnar ett seminarium i Stockholm 14 september. Anmäl dig nu!Vi har under flera år arbetat med att förtydliga brandskyddsreglerna. I juni 2010 gick remissen av nya brandskyddsregler ut och den ska vara besvarad senast den 1 oktober. För att …Läs mer »
Låt staden grönska

AKTUELLT

Låt staden grönska

Broschyren ”Låt staden grönska” kan ge inspiration och fungera som vägvisare till beslutsfattare inom kommun och stat. Ladda ner broschyren från Boverkets webbplats. Webbredaktionen
Ny vägledning från Naturvårdsverket för hantering och tillsyn av bygg- och rivningsavfall

AKTUELLT

Ny vägledning från Naturvårdsverket för hantering och tillsyn av bygg- och rivningsavfall

Vägledningen besvarar bland annat frågor om hur bygg- och rivningsavfallet ska sorteras, vilken lagstiftning som gäller, vilket ansvar byggherren/fastighetsägaren har, tillsynsmyndighetens ansvar, hur du kan genomföra ett tillsynsprojekt om bygg- och rivningsavfall och hur en rivningsanmälan ska handläggas. Mer information …Läs mer »