Trygga och jämställda städer

AKTUELLT

Trygga och jämställda städer

Kom och ta del av våra erfarenheter Du som är med och påverkar närmiljön i våra städer och tätorter ? kom och ta del av hur jämställdhetsperspektivet ökar tryggheten för både kvinnor och män. Låt dig inspireras, och hjälp till …Läs mer »
Tryggt och Jämnt i Uppsala

AKTUELLT

Tryggt och Jämnt i Uppsala

I torsdags förra veckan arrangerade vi den andra och sista inspirationsdagen inom projektet. Vi höll till i Uppsala och det var fullt hus även denna gången. Programmet såg ut som veckan innan men denna gång fick vi samsas i samma …Läs mer »
Hur blir det med bostadspriserna?

AKTUELLT

Hur blir det med bostadspriserna?

Kommer bostadspriserna att falla? Den frågan har varit aktuell ett bra tag nu. Vi bedömer att risken för ett stort prisfall från dagens nivåer är relativt liten, även om vi inte kan utesluta att det blir så. Risken finns nog …Läs mer »
Bostadsbyggandet har tagit fart - men alla tecken pekar inte uppåt

AKTUELLT

Bostadsbyggandet har tagit fart – men alla tecken pekar inte uppåt

Det går bra för svensk ekonomi. Hushållens förväntningar på den ekonomiska utvecklingen är mycket starka. Bostadsbyggandet ökar. Byggandet av bostadsrätter har ökat betydligt efter raset under finanskrisen. Till och med första halvåret var återhämtningen snabbast i Storgöteborg och Stormalmö. Utanför …Läs mer »
Befolkningen ökar snabbare än bostadsbyggandet

AKTUELLT

Befolkningen ökar snabbare än bostadsbyggandet

Befolkningen har ökat i snabb takt efter år 2005. Förra året var ökningen hela fyra gånger så stor som år 2000. Det är främst nettoinvandringen som ökat kraftigt. Men det förefaller som om invandringen minskat något under första halvåret 2010. …Läs mer »
Hans-Åke och Roger bloggar om bostadsmarknaden

AKTUELLT

Hans-Åke och Roger bloggar om bostadsmarknaden

Hans-Åke Palmgren  Roger Gustafsson   Hans-Åke Palmgren och Roger Gustafsson följer utvecklingen på bostadsmarknaden. Vi är båda nationalekonomer. Bland annat gör vi löpande analyser och prognoser som publiceras i Boverkets indikatorer tre gånger om året. Bostadsbyggandet, bostadspriserna, hushållens boendeekonomi, behovet …Läs mer »
Vidga vyerna - tänk tryggt och jämställt

AKTUELLT

Vidga vyerna – tänk tryggt och jämställt

Idéskriften Vidga vyerna Planeringsmetoder för trygghet och jämställdhet innehåller 18 metoder för att få med trygghets- och jämställdhetsaspekterna i samhällsplaneringen. Den vänder sig främst till dig som är planerare. Skriften ”Jämställdhet på dagordningen Planera för ett tryggt och jämställt samhälle” …Läs mer »
Inspirerande dag i Nässjö med Tryggt och jämnt

AKTUELLT

Inspirerande dag i Nässjö med Tryggt och jämnt

Nu har vi varit i Nässjö och haft vår första inspirationsdag med workshop på temat ?Alla har rätt att känna sig trygga ? nu tar vi nästa steg!? Det var fantastiskt roligt! Dagen bjöd på många möten och ett stort …Läs mer »
Sista dagen i Umeå

AKTUELLT

Sista dagen i Umeå

Den andra dagen av Brå konferens inleddes med föreläsning av Patrik Oldin från Polismyndigheten i Kalmar. Föreläsningen handlade om samverkan mellan polis och kommun och vilka vinster detta kan leda till. Han berättade utifrån sina egna erfarenheter som projektledare, om …Läs mer »
Råd för framtiden 2010

AKTUELLT

Råd för framtiden 2010

Brottsförebyggande rådets årliga konferens ?Råd för framtiden? hålls i år i Umeå. Förutom jag själv så är Kerstin Andersson och Roland Thörnquist närvarande från Boverket. Det har varit en lång dag fylld av föreläsningar i den stora föreläsningssalen i Umeå …Läs mer »