Aktuellt

Befolkningen ökar snabbare än bostadsbyggandet

Befolkningen har ökat i snabb takt efter år 2005. Förra året var ökningen hela fyra gånger så stor som år 2000. Det är främst nettoinvandringen som ökat kraftigt. Men det förefaller som om invandringen minskat något under första halvåret 2010. Samtidigt har födelseöverskotten ökat betydligt.

Det är främst i storstadsområdena och i övriga stora städer som befolkningen vuxit. Hälften av alla kommuner har fått se befolkningen minska under de senaste tio åren, trots ett tillskott från invandringen.

Men bostadsbyggandet har inte hängt med. Under de senaste fem åren ökade bostadsbeståndet med 0,45 bostäder per ny invånare i landet, och mindre än så i storstadsområdena. Under de fem åren dessförinnan var andelen 0,65.

Många hävdar att byggandet var för lågt under 1990-talet. Men under decenniets första hälft fanns snarare ett överskott på bostäder. Och under andra hälften tillkom drygt 1,3 bostad per ny invånare, eftersom befolkningen ökade så långsamt.

Läs mer om befolkning och bostadsbyggande i Boverkets indikatorer, som publiceras den 14 oktober klockan 10.00.

Roger Gustafsson Hans-Åke Palmgren

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *