Aktuellt

Bostadsbyggandet har tagit fart – men alla tecken pekar inte uppåt

Det går bra för svensk ekonomi. Hushållens förväntningar på den ekonomiska utvecklingen är mycket starka. Bostadsbyggandet ökar.

Byggandet av bostadsrätter har ökat betydligt efter raset under finanskrisen. Till och med första halvåret var återhämtningen snabbast i Storgöteborg och Stormalmö. Utanför storstadsområdena ser vi en ökning främst i de största kommunerna.

Men för småhusen går det långsammare. Försäljningen av nya småhus har gått trögt. Vi kan bara spekulera i orsakerna. Det är brist på byggklara tomter. Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen och bostadspriserna kan ha inverkat. ROT-avdraget gör det attraktivt att i stället renovera sin bostad. Möjligen kan långivare ha varit oklara i hur man ska hantera bolånetaket.

Vi tror att försäljningen av småhus ökar, efterhand som den ekonomiska utvecklingen blir allt mer stabil. Men det måste också finnas fler byggklara tomter.

Byggandet av hyresrätter föll markant efter år 2006, men återhämtade sig något under finanskrisen. Vi räknar med att byggandet ökar i år, och det finns en potential för en ökning 2011. I synnerhet går Storstockholm starkt, medan vi räknar med en svag utveckling i Storgöteborg.

Läs mer i Boverkets indikatorer, som publiceras idag den 14 oktober.

Roger Gustafsson Hans-Åke Palmgren

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *