Ny skrifter från Boverket om trygghetsvandringar

AKTUELLT

Ny skrifter från Boverket om trygghetsvandringar

Boverket, Brottsförebyggande rådet och Tryggare och Mänskligare Göteborg ger ut två skrifter som handlar om trygghetsvandringar. Den ena skriften är till dig som ska arrangera vandringen med tips om upplägg. Den andra skriften vänder sig till dig som ska vara …Läs mer »
Radon syns inte men är lätt att mäta

AKTUELLT

Radon syns inte men är lätt att mäta

Radon är en osynlig och luktfri gas. Cirka 500 personer per år som drabbas av lungcancer bor i radonhus. Men radon ensamt är inte orsaken utan de allra flesta som drabbas av lungcancer och som bor i radonhus är rökare. …Läs mer »
Big foot is beautiful

AKTUELLT

Big foot is beautiful

Intresseorganisationen Sveriges Arkitekter anordnade Swedish Architect’s Day at Expo 2010 in Shanghai. Yrkesverksamma arkitekter från Sverige och Kina deltog för en dialog om nutid och framtid. Medverkande var bland annat svenska generalkonsulatet i Shanghai, Lunds universitet, Kungliga tekniska högskolan, Malmö …Läs mer »
Kunskapsutbyte för Kina, Sverige och världen

AKTUELLT

Kunskapsutbyte för Kina, Sverige och världen

Idag anordnades en konferens för kunskapsutbyte i FN-paviljongens auditorium vid Shanghai World EXPO 2010 . Arrangör var Sveriges Arkitekter med stöd från Formas.  Hur kan man främja forskningssamarbetet mellan Sverige och Kina när det gäller hållbar arkitektur och stadsutveckling.  Hur …Läs mer »
Framtidens paviljong ? en glimt från EXPO-världen

AKTUELLT

Framtidens paviljong ? en glimt från EXPO-världen

Inom EXPO ? området i Shanghai finns fem temapaviljonger som handlar om staden. Stadens historia och framtid, dess avtryck i landskapet, invånare, platser och komplexa strukturer skildras och illustreras i storskaliga animerade former med ett ljud- och ljusspel som imponerade …Läs mer »