Plats för trygghet ska inspirera

AKTUELLT

Plats för trygghet ska inspirera

Skriften ”Plats för trygghet ” fokuserar på hur utformningen av den fysiska miljön kan påverka kvinnor och mäns, flickor och pojkars känsla av trygghet eller otrygghet i stads- och tätortsmiljöer. Den innehåller tips och idéer kring hur du kan arbeta …Läs mer »
Studenter på BTH gjorde mentala kartor

AKTUELLT

Studenter på BTH gjorde mentala kartor

Tisdagen 23 november var vi och föreläste för planerarstudenterna på Blekinge tekniska högskola. Studenterna läser en kurs om medborgardeltagande i fysisk planering. Så vi fokuserade på att prata om hur det på olika vis går att engagera medborgarna med utgångspunkt …Läs mer »
Snabbguide för villaägare

AKTUELLT

Snabbguide för villaägare

Nu finns det en snabbguide på Boverkets webbplats för dig som är villaägare och ska energideklarera. Guiden är i fyra steg, förbered dig, kontakta energiexpert, besiktning och kostnadseffektiva åtgärder samt registrering av uppgifter. Webbsidan ”Snabbguide för vilaägare” Webbredaktionen
Ny kunskapsöversikt om hållbar stadsutveckling

AKTUELLT

Ny kunskapsöversikt om hållbar stadsutveckling

Rapporten ”Socialt hållbar stadsutveckling ? en kunskapsöversikt” konstaterar att uppdelningen mellan olika funktioner i staden och bristen på samband mellan olika stadsdelar är hinder för en socialt hållbar stadsutveckling. Det innebär att socioekonomiskt svaga bostadsområden skiljs från övriga stadsområden och …Läs mer »
Kvalitetsansvariga blir kontrollansvariga

AKTUELLT

Kvalitetsansvariga blir kontrollansvariga

Om ett byggarbete kräver bygganmälan eller rivningsplan ska byggherren utse en kvalitetsansvarig. Från och med 2 maj 2011 ersätts kvalitetsansvarig av kontrollansvarig. I och med att den nya plan- och bygglagen börjar gälla den 2 maj 2011 ersätts kvalitetsansvariga som ansvarar för …Läs mer »
Nyhetsbrev om regelsystem, konferens och nya remisser

AKTUELLT

Nyhetsbrev om regelsystem, konferens och nya remisser

Den 8 november kom senaste nyhetsbrevet ut. Vi skriver om hur regelsystemet fungerar, om en konferens om jämställd och trygg planering, om två nya remisser och om att det nu är rätt tid att mäta radon. Läs nyhetsbrevet. Webbredaktionen
Lägesrapport i Tryggt och Jämnt

AKTUELLT

Lägesrapport i Tryggt och Jämnt

Tiden går snabbt och vi är nu inne i november månad. Det är fortfarande mycket på gång i Tryggt och Jämnt projektet. Sista mötet med länsstyrelsernas kontaktpersonerVi har träffat länsstyrelsernas kontaktpersoner en sista gång innan projektet avslutas. Torsdagen den 28 …Läs mer »