Byggreglerna ändras från 1 januari 2011

AKTUELLT

Byggreglerna ändras från 1 januari 2011

Den 1 januari sker flera ändringar i Boverkets byggregler. Reglerna för student- och ungdomsbostäder förenklas och flera krav förtydligas, bland annat om säkerhetsglas i större glaspartier. Från den 1 januari ska de europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna, användas fullt ut för dimensionering …Läs mer »
Ös ur kunskapsbanken för trygg och jämställd planering

AKTUELLT

Ös ur kunskapsbanken för trygg och jämställd planering

Gaturum, parker och andra miljöer i våra städer kan upplevas som otrygga, framför allt av kvinnor. Genom att de aktörer som påverkar samhällsplaneringen får ökade kunskaper om trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv kan städer och tätorter bli tryggare, både för kvinnor och …Läs mer »
Nordens bostadsmarknader återhämtar sig

AKTUELLT

Nordens bostadsmarknader återhämtar sig

Bostadspriserna och bostadsbyggandet i de nordiska länderna påverkades markant av finanskrisen. Men redan sommaren 2009 vände bostadspriserna uppåt. I Sverige har bostadstätheten ökat under de senaste 20 åren. I Boverkets rapport ?Bostadsmarknaderna i Norden och regionalt? tittar vi på utvecklingen …Läs mer »
Boverket jobbar för dig

AKTUELLT

Boverket jobbar för dig

Vad jobbar de med på Boverket?Broschyren ”Boverket jobbar för dig” ger delar av svaret. Här berättar några av oss som jobbar på Boverket om myndighetens arbete. Vi vill göra vårt uppdrag och nyttan av vårt arbete tydligt och känt för …Läs mer »
Konferensen Trygga och jämställda städer blev lyckad

AKTUELLT

Konferensen Trygga och jämställda städer blev lyckad

Torsdagen den 2 december var det så dags för Tryggt och Jämnts slutkonferens. Vi var på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Konferensen var fulltecknad sedan länge och med stor glädje kunde vi konstatera att salen blev välfylld av deltagare. Konferensen …Läs mer »
Takras beror sällan på för mycket snö

AKTUELLT

Takras beror sällan på för mycket snö

De senaste dagarna har några takras skett i landet. Detta beror med stor sannolikhet inte på för mycket snö. En stor undersökning från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, och redovisat i Boverkets rapport ?Erfarenheter från takras i Sverige vintern 2009/2010? visar …Läs mer »
Fråga våra experter om kontrollansvariga

AKTUELLT

Fråga våra experter om kontrollansvariga

Från och med 2 maj 2011 ersätts kvalitetsansvarig av kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska vara certifierad. Du är välkommen att kontakta våra experter på kontrollansvariga och ställa frågor. Skicka en fråga via formuläret. Webbredaktionen
Nyhetsbrev om kontrollansvariga och socialt hållbar utveckling

AKTUELLT

Nyhetsbrev om kontrollansvariga och socialt hållbar utveckling

I Boverkets nyhetsbrev från 1 december kan du fråga våra experter om kontrollansvariga. Du hittar också en snabbguide för energideklarationer och en ny kunskapsöversikt om socialt hållbar stadsutveckling. Nyhetsbrev 1 december 2010.  Webbredaktionen