Aktuellt

Ös ur kunskapsbanken för trygg och jämställd planering

Gaturum, parker och andra miljöer i våra städer kan upplevas som otrygga, framför allt av kvinnor. Genom att de aktörer som påverkar samhällsplaneringen får ökade kunskaper om trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv kan städer och tätorter bli tryggare, både för kvinnor och män.

Under två års tid har Boverket i samverkan med länsstyrelserna lett ett konkret utvecklingsarbete för att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv.

Gå in på webbsidan tryggt och jämställt

Webbredaktionen

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *