Aktuellt

Boverket i Almedalen

Boverket har inte något eget arrangemang under Almedalsveckan. Som statlig myndighet får vi noga överväga när de resurser vi satsar på information är bäst använda. Att vi ändå är några medarbetare på plats under veckan beror främst på att vi är inbjudna att delta i sammanhang där vi får tillfälle att föra dialog med olika parter från ?våra? samhällsområden, planering, byggande, boende.

Men detta att Boverket är efterfrågat kan faktiskt också ses som ett tecken i tiden, för inte minst bostadsbyggandet har seglat upp som en viktig fråga det senaste året. Det märks också i Almedalen. Om man söker på ordet ?byggande? bland alla programpunkter under de åtta dagarna, får man upp kanske ett hundratal träffar (det kommer till nya hela tiden). Det är måhända inte så mycket om man betänker att det totala antalet arrangemang är 1400, men det finns stora möjligheter att byggande och bostadsfrågor kan bli ännu hetare.

Boverket har under våren 2011 haft besök från såväl riksdagen som regeringen, den senare i form av civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Jag avslöjar nog ingen statshemlighet om jag berättar att ministern då han mötte ledning och personal hela tiden underströk att det är bostadsbyggandet som är prio ett. Bara detta att det numera finns en minister som har bostad i sin titel är förresten också det en markering.

Boverket bygger förstås inga hus, men intresset ökar för den kunskap vi har, exempelvis om hur bostadsmarknaden ser ut – och det arbete vi utför för att såväl de hus som existerar och de nya ska bli säkrare. Det är nämligen i stor utsträckning detta våra nationella byggregler syftar till. Vi berättar gärna i offentliga sammanhang om vår roll i samhällsbyggandet och är glada över att vi kan bidra till det gemensamma bästa. Då är det också självklart att vi som i Almedalen är med i samtalet och lyssnar på vad de olika intressenterna har att säga. Därför är undertecknad nu på väg till Visby och kommer naturligtvis att återkomma här på Boverkets blogg med fler rapporter.

Ingemar Lönnbom
Stabschef

0

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *