Aktuellt

”Miljonprogrammet ska lösa många problem”

Det så kallade miljonprogrammet, det vill säga bostäder byggda 1965-75, diskuteras under flera seminarier under Almedalsveckan. Alla är överens om en sak: vi står inför en stor utmaning när nu dessa områden närmar sig sin alldeles egna ?40-årskris?. Men många ser möjligheter i utmaningen. En i publiken sade, en smula ironiskt att ”miljonprogrammet ska användas för att lösa många problem”.

Ett exempel som presenterades vid ett seminarium på måndagen: I Södertälje har kommunens bolagskoncern, Telge, satt igång ett stort upplagt arbete som heter Telgemodellen. Där tar man bland annat fasta på att det finns en stor grupp ungdomar som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden, dessutom många invandrare som har med sig värdefull kunskap och kompetens som inte kommer till användning, samtidigt som det kommer att behövas arbetskraft för att klara miljonprogramsutmaningen. 

Från byggbranschens representant på seminariet hördes mycket positiva tongångar ? och självkritik: ?vi har varit för dåliga på att anställa personer med annat än svenskt ursprung?.  Den insikten ger hopp om att det goda exemplet kan spridas.

Denna måndag har även Boverkets byggregler ifrågasatts, mer om detta i nästa blogg från Almedalen!

Ingemar Lönnbom
Stabschef

0

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *