Aktuellt

Vilka lobbyorganisationer ligger bakom förändringarna i byggreglerna?

Frågan i rubriken dök upp i Visby hamn, där organisationen Sustainable innovation anordnade lunchseminarium på måndagen. Rubriken var inte mindre utmanande: Den svenska byggnormen – ett tvingande energislöseri? 
Boverkets representant Nikolaj Tolstoy informerade så sakligt och väl att man faktiskt vid seminariet slut fick höra en och annan kritiker konstatera att byggreglerna (som ju är den korrekta benämningen) inte i sig leder till energislöseri.
Hur var det då med frågan om lobbyister som skulle ligga bakom förändrade byggregler? Jo, det är förvisso makthavare som tar initiativ till dessa förändringar. I de flesta fallen är det Boverkets uppdragsgivare, regering och riksdag som tar beslut som innebär att reglerna behöver ändras. På senare år har harmoniseringen inom EU också påverkat. I övrigt har jag inte sett någon kö av intressen ringla framför Boverkets entré.
Men Boverket är inte dövt för de signaler som kommer från olika intressenter och som ifrågasätter byggreglerna. Nikolaj Tolstoy uppmanade branschen att frimodigt komma med förslag till förändringar. Men, underströk han, det behövs då också en konsekvensanalys där regelförändringarnas inverkan på alla berörda parter redovisas. En regelförändring kan inte göras med utgångspunkt från en intressents vinkel. Som myndighet måste Boverket se till helheten, det är vår skyldighet.

Ingemar Lönnbom
Stabschef

0

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *