Aktuellt

Intressanta jämförelser

Almedalen, tisdag: Statistiska centralbyrån är en av Boverkets viktigaste samarbetsparter, våra prognoser och analyser vore omöjliga utan det stadiga underlaget från SCB. Tisdagens seminarium ?Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?? var en nyttig påminnelse om att det alltid är klokt att skaffa sig internationella perspektiv.

Vi har alla sett reportagen om 25-åringar som fortfarande bor hos sina föräldrar, eller om att svenskarna är trångbodda. Nu har SCB med hjälp av likadana undersökningar i alla Europas länder tagit fram statistik som bland annat visar att Sverige ofta ligger i extrem position jämfört med andra länder ? i positiv riktning. Men inom vissa områden finns det självklart utrymme för förbättringar.

Sverige och de övriga nordiska länderna ligger bra till i de flesta mätningarna. Östra och södra Europa ligger ofta sämre till. När det gäller boendestandarden har Sverige och Österrike uppvisat störst försämring de senaste fem åren. Men då är att märka att utgångsläget i de båda länderna var högt i jämförelse.

Trångboddhet är ett intressant område där SCB visar att trångboddheten i Sverige är tämligen ovanlig, 11 procent av individerna är trångbodda hos oss. En fjärdedel i snitt och ibland mer än 50 procent i östra och södra Europa.

Vi fick också siffror över hur många i åldrarna 25 till 34 som bor kvar hemma. Inte heller där ligger vi dåligt till i Sverige. Inom EU bor så stor andel som var fjärde person i den åldern kvar hemma ? i östra Europa ännu fler. I de nordiska länderna ligger vi på cirka fem procent och därunder.

Ingemar Lönnbom
Stabschef

0

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *