Aktuellt

En stängd dörr som kanske kan öppnas

Miljonprogrammet har som jag noterat i en tidigare blogg varit uppe i flera olika seminarier under Almedalsveckan. Sent på tisdagens eftermiddag gläntade statssekreterare Ulf Perbo på en dörr som hittills har varit stängd: han antydde att staten skulle kunna bidra till den nödvändiga upprustningen, men i så fall bara i vissa områden.

Utspelet gjordes vid ett välbesökt seminarium som anordnades av byggföretaget PEAB och det var ett utspel som omgärdades av förbehåll. Som jag förstod Perbo menar han att de som förespråkar någon form av statlig inblandning måste bli mera specifika. En del av miljonprogramområdena lever i högönsklig välmåga, har underhållits som de ska och har boende som trivs och är trygga. Grundinställningen från regeringen är: ?Fastigheterna ska rustas upp av fastighetsägarna, inte staten?. Men de områden som har stora problem och där det finns ett stort samhällsintresse att vända utvecklingen, det är där som Ulf Perbo nu kan tänka sig att diskutera en statlig insats.

Den reflektion man som åhörare gör är då förstås att det blir en känslig fråga för exempelvis kommunala bostadsbolag att ännu mera peka ut områden som redan är stigmatiserade. Det fanns representanter för åtminstone en av landets storstadsregioner i salen, men de lyckades inte pressa ut klarare besked av statssekreteraren, trots att de försökte. Det ska bli intressant att se utvecklingen. Jag tror att Ulf Perbo skämtade när han avslutade med att säga: ?Det som sägs i Almedalen gäller inte på söndag…? men yttrandet visar att detta är en fråga där regeringens fot inte är fullt så nedsatt som det har verkat hittills. Man är bara inte beredd till jättestora generella insatser, ?miljardprogrammet? som en skämtare från PEAB sade.

I övrigt kan noteras att ett stort byggföretag som PEAB idag inser vikten av en social dimension i omvandling och byggande i våra bostadsområden. När de presenterar sina idéer är det idel honnörsbegrepp som hållbarhet, att engagera de boende från allra första stund och så vidare. Det verkar klokt och jag är liksom SABO-chefen Kurt Eliasson övertygad om att även de övriga stora byggföretagen är inne på samma linje.

Ingemar Lönnbom
Stabschef

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *