Aktuellt

Årsrapporter från Island och Finland

Finland och Island presenterade på torsdagen 18 augusti sina rapporter om planarbetet i respektive länder. 

Islands årsrapport
Ny planlag trädde i kraft 1 januari 2011 och innehåller följande nyheter:

 • landsplanestrategi
 • planprogram
 • stärkande av offentlighetsprocessen
 • planstyrelsen stadfäster region- och kommunplaner
 • strategiska regionplaner
 • regionplan för huvudstadsområdet.

Efter val lägger planministern fast ett program för en landsplanestrategi. Det finns ett rådgivande utskott med representanter från miljödepartementet, statsrådsberedningen, industridepartementet, landbruks- och fiskeridepartementet, inrikesdepartementet och kommunernas landsorganisation.

Därtill finns ett samrådsforum med kommuner, företag, statliga institut och organisationer. Landsplanestrategin innehåller främst en översikt över sektorsplaner med hänsyn till markanvändning samt redogörelse för kommunernas planläggning (status och utveckling).

 

Finlands årsrapport
Finland höll val för fyra månader sedan. Av åtta riksdagspartier sitter nu sex i regeringen. Ekonomiska besparingar. Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru (36, Finlands Socialdemokratiska parti) är minister över planarbetet.

Finland har hämtat inspiration från den svenska modellen med statligt stöd till vindkraftsplanering. I år delas 1,5 miljoner euro ut till finländska kommuner för detta ändamål.

Klimatförändringen och energieffektiviteten ger riktlinjer för utvecklandet av samhällsstrukturen och byggandet:

 • Energieffektiv samhällsstruktur
 • Förnybar energi
 • Handlingsprogrammet ERA17 för en energismart byggd miljö.
 • Energieffektivitet i nybyggande
 • Energieffektiviteten i befintliga byggnader

 

Utbudet av bostäder ska motsvara boendebehovet:

 • Fungerande stadsregioner
 • Byggande av bostäder till rimligt pris
 • Socialt boende till rimligt pris

Program (bostadspolitiskt handlingsprogram, långtidsbostadslösheten, utvecklingsprogram för äldreboende m.fl.)

 

Områdesanvändningen och byggandet bidrar till sunda, livsmiljöer, trygghet och kulturvärden:

 • Utvärdering av markanvändnings- och bygglagen
 • Planläggningsprocessen utvecklas
 • Myndighetsstyrningen inom byggverksamheten
 • Kvalitet i byggandet
 • Hälsoeffekterna

Kerstin och Olov 2011-08-18

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *