Aktuellt

Diskussion om stadsplanering som utvecklingsverktyg

På det nordiska planmyndighetsmötet på Hangö i Finland gjordes flera inlägg på temat ”Stadsplanering som utvecklingsverktyg” och ”Hur kan vi sammanjämka natur, kultur och näringsliv i en småstad?” Yrjö Sahlstedt, tidigare stadsarkitekt och nu ordförande för miljönämnden i Hangö, gjorde reflektioner på kulturarvets betydelse för vilka kvalitetsambitioner som sätts. Utan kulturarv riskerar man att hamna i ett resonemang ?bara det funkar så duger det?.

Hamndirektör Paavo Lyytikäinen reflekterade över hamnverksamhetens betydelse (hamnen ägs av staden), hur den samexisterar idag med fågelskådning och stadsliv och i mångt och mycket bär stadens historia, men även hur dess lokalisering mitt i staden med trafikalstring på sikt kan innebära behov av omlokalisering.

Miljöråd Jukka-Pekka Flander berättade engagerat om nationalstadsparken som verktyg ? ett mjukt rådgivande planeringsinstrument där alla parter får en förhöjd kunskapsnivå till ömsesidig respekt och hänsyn.

Stadsdirektör Mårten Johansson från närbelägna Raseborg berättade om svårigheterna att få förståelse att den sammanslagna kommunen har två jämbördiga kommuncentra ? Ekenäs och Karis, som båda har 10 000 invånare och ligger blott 15 kilometer ifrån varandra.

Tarja Lainen från Närings-, trafik och miljöcentralen i Nyland gjorde en analys utifrån fyra väderstreck: ”beaktar andra”, ”hävdar sig själv”, ”öppen för förändringar”, ”bevarar”. Den finländska kulturen har präglats av den omvälvande historien, som lett till en svag känsla för tradition men ovanlig iver att förändra saker. Av 108 städer är 36 grundade innan 1959, bara en procent av byggnadsbeståndet är äldre än 100 år. Med dessa inlägg följde en livlig diskussion kring hur natur, kultur och näringsliv kan tillvaratas och befrukta varandra i en hållbar nordisk stadsutveckling.

Kerstin och Olov 2011-08-23

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *