Behöver jag söka bygglov, marklov eller rivningslov?

AKTUELLT

Behöver jag söka bygglov, marklov eller rivningslov?

Svaret finner du i vår nya broschyr, ”Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?”. Fyra nyheter som presenteras i broschyren handlar om tillgänglighetskrav, kontrollansvarig, startbesked och slutbesked. Beställ eller ladda ner broschyren Webbredaktionen
Ny rapport visar att vi kan konsumera mera 2012

AKTUELLT

Ny rapport visar att vi kan konsumera mera 2012

Boverkets rapport ?Hushållens boendeekonomi år 2009 med prognos 2012? visar att konsumtionsutrymmet ökar för alla hushållstyper år 2012, Rapporten jämför boende för olika hushållstyper i egnahem, bostadsrätter och hyresrätter. Läs mer på Boverkets webbplats
Nya byggregler från 1 januari 2012

AKTUELLT

Nya byggregler från 1 januari 2012

Den 1 januari 2012 träder Boverkets ändrade byggregler, BBR, i kraft, enligt Boverkets planering. Det är resultatet av ett omfattande revideringsarbete som har genomförts i dialog med bransch och myndigheter. Under hela 2012 gäller övergångsbestämmelser och byggherren kan välja att …Läs mer »