Aktuellt

Lunchmingel i den svenska montern

Varje dag vid lunchtid fnns någa av deltagarna i den svenska montern redo att svara på frågor från besökarna. Det är otroligt många presentationer som pågår parallellt så det är en utmaning att nå ut med vad vi gör i Sverige. Montern har blivit en samlingsplats för många av svenskarna som finns på plats. Kanske konstigt att träffa svenskar när man är på en internationell konferens, men det finnas nya ansikten att lära känna även bland svenskar.

Ett seminarium om indikatorer för miljöbedömningar redovisade att det finns runt 500 olika indikatorer! Det är svårt att överblicka mångfalden av alla miljöbedömningssystem. Inom Sustainable Building,SB försöker man identifiera ett antal kärnindikatorer som helst bör vara gemensam inom alla miljöbedömningssystem. Trots den intensiva forskningen kring indikatorer och miljöbedömningsystem så är användningen begränsad. En reflektion när man får se redovisningar av olika nätverk och forskargrupper är att Sverige sällan finns med bland andra Europeiska länder. Det här är något vi behöver fundera mer kring.

Kristina Einarsson
2010-10-20

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *