Frågestafett i P4 om arkitektur

AKTUELLT

Frågestafett i P4 om arkitektur

Radio P4 Malmöhus har ett morgoninslag som kallas Frågestafetten. Stafetten går till så att en person får ställa en fråga. Redaktionen söker upp någon som kan besvara denna fråga och så sänds detta live strax före sju på morgonen. Den …Läs mer »
Nya byggregler är på gång

AKTUELLT

Nya byggregler är på gång

Nu finns det  tre nya Boverket informerar om våra ändrade byggregler, BBR 19. Du kan redan nu förhandsbeställa ”Regelsamling för byggande, BBR 2012” som innehåller de ändrade reglerna. Reglerna gäller från den 1 januari 2012. Under hela 2012 gäller övergångsbestämmelser …Läs mer »
Barn och unga ska fritt och säkert kunna leva och utvecklas

AKTUELLT

Barn och unga ska fritt och säkert kunna leva och utvecklas

Rubriken innehåller ledorden på Barnsäkerhetsforum som för närvarande pågår på Karlstads kongresscenter. Det är första gången som så många myndigheter samordnar sig kring en sådan här konferens. Sverige har under decennier arbetat systematiskt med barnsäkerhetsfrågor. Vi har varit framgångsrika i …Läs mer »