Landmärkesbingo och pluppkartor

SAMHÄLLSPLANERING

Landmärkesbingo och pluppkartor

Delaktighet och inflytande är en central del av planering enligt PBL. Enligt Barnkonventionen ska barn ha rätt att vara med och påverka frågor som rör dem. Men hur gör vi då? Trafikverket och Boverket driver ett utvecklingsprojekt tillsammans med sex pilotkommuner …Läs mer »
Här hamnar städerna

INTERNATIONELLT

Här hamnar städerna

Omvandlingen av hamnområdena i våra städer fortsätter, i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö… Internationellt behöver vi inte åka långt för att hitta intressanta jämförelser – Nordhavnen i Köpenhamn och HafenCity i Hamburg. Om tio år går det kanske att åka snabbtåg …Läs mer »
Turning torso, Malmö

BYGGANDE

Brandskyddsregler i Europa

Standardiseringsmöte om brandskydd i Paris, maj 2011. Mer spännande än det låter! För att förstå varför börjar jag med att ge er en bakgrund. Vi börjar med modern arkitektur. Tänk Turning Torso. Byggnaden hade hade inte fått lov att byggas …Läs mer »