Byggande

Turning torso, Malmö

Brandskyddsregler i Europa

Standardiseringsmöte om brandskydd i Paris, maj 2011. Mer spännande än det låter! För att förstå varför börjar jag med att ge er en bakgrund. Vi börjar med modern arkitektur. Tänk Turning Torso. Byggnaden hade hade inte fått lov att byggas för 50 år sen. Moderniseringen av svenska byggregler 1994 gav större möjligheter. För brandskyddsreglerna var förändringarna revolutionerande.

Brandskyddsreglerna har genom tiderna genom schablonregler gett oss brandskydd i byggnader. Schablonreglerna satte käppar i hjulen för arkitektur och nya funktioner i byggnader. Ny teknik och metoder fick inte utrymme i reglerna vilket hämmade utvecklingen och det gav i sig ett ineffektivt brandskydd. I Sverige ligger den tiden bakom oss men i flera europeiska länder har man inte kommit längre.

Nu står många Europeiska länder där Sverige stod i början av 90-talet. Utvecklingen av modern arkitektur, mångfunktionella byggnader och nytänkande hämmas om inte brandskyddsreglerna moderniseras. Arbetet inom standardiseringen är därför intressant. I den tekniska kommittén TC 127, TG1, utvecklas verktyg för Fire Safety Engineering, FSE. På svenska kallar vi det för analytisk dimensionering av brandskydd. Analytisk dimensionering innebär att man med ingenjörsmässiga metoder utformar brandskyddet utifrån byggnadens förutsättningar och riskbild. Hänsyn tas till utrymningsförloppet och de brandförlopp som kan uppstå.

Gemensamma regler för analytisk dimensionering i Europa öppnar för tjänste- och varuutbyte. Med likadana regler öppnas också möjligheter för gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt inom området – vilket är värdefullt för ett förhållandevis ungt teknikområde! Med gemensamma standarder undanröjer vi handelshinder, vi delar kunskap och får bättre byggnader till en lägre kostnad.

Taggar: ,
0

Kommentarer

  1. Jag är allergisk mot den nu i flera sammanhang använda förklaringen ’undanröjer handelshinder’. Man bör vara försiktig med den anspelningen eftersom Sverige lätt skulle kunna få sänka sina krav i vissa andra sammanhang. Att dela kunskap och få lägre kostnader är dock OK under förutsättning att inga krav i Sverige sänks.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *