Internationellt

Här hamnar städerna

Omvandlingen av hamnområdena i våra städer fortsätter, i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö… Internationellt behöver vi inte åka långt för att hitta intressanta jämförelser – Nordhavnen i Köpenhamn och HafenCity i Hamburg. Om tio år går det kanske att åka snabbtåg eller åtminstone direkt nattåg mellan Stockholm och Hamburg via Köpenhamn och den nya sänktunneln under Fehmarn Bält. Då kan vi färdas miljövänligt mellan dessa nya eko-stadsdelar. Men planera redan nu in ett besök på sommaren 2013. Då arrangeras nämligen samtidigt IBA (Internationale Bauausstellung) och IGS (Internationale Gartenschau) i Hamburg-Wilhelmsburg mitt i Elbe. Och i Köpenhamn har utbyggnaden av Århusgade-kvarteret i Nordhavnen inletts.

De äldre karaktärsfulla hamnbyggnaderna får moderna påbyggnader. Bild publicerad med tillstånd av ByogHavn.

I Köpenhamn är det ByogHavn som håller i planering och utbyggnad av Nordhavnen. Bolaget ägs gemensamt av danska staten och Köpenhamns kommun och har som syfte att under de kommande 50-100 åren utveckla nya attraktiva stadsdelar på de 1 000 ha mark som ByogHavn förfogar över. Vinsterna används till investeringar i infrastrukturen, bland annat utbyggnaden av det förarlösa metro-systemet.

I Nordhavnen är det totalt 200 ha som planeras rymma bostäder för 40 000 personer och lika många arbetsplatser i en blandstad med 3,5 miljoner kvadratmeter byggnadsarea. Liksom i Norra Djurgårdsstaden har man kvar en del båttrafik – i år tar man emot 370 kryssningsfartyg. Man skapar en helt ny struktur med nya kanaler, grönstråk och en metro-linje som kör i en ögla. Schaktmassor från metro-bygget används till utfyllnad för en ny containerterminal. För Århusgade-kvarteret arrangerades en öppen internationell tävling där man fick in 180 förslag. Under hösten i år har man haft utställning av ett planförslag och man räknar med att kommunen beslutar om planen under vintern. Informationsskriften ”Velkommen til Nordhavnen” finner du på http://www.nordhavnen.dk/FremtidensNordhavn/brochure.aspx

Vattenkontakten blir påtaglig både längs befintliga kajer och nygrävda kanaler. Bild publicerad med tillstånd av ByogHavn.

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *