Samhällsplanering

Landmärkesbingo och pluppkartor

Delaktighet och inflytande är en central del av planering enligt PBL. Enligt Barnkonventionen ska barn ha rätt att vara med och påverka frågor som rör dem. Men hur gör vi då?

Trafikverket och Boverket driver ett utvecklingsprojekt tillsammans med sex pilotkommuner som testar metoder för att öka barn och ungas inflytande i samhällsplaneringen. I Hällefors testar man verktyget Barn-GIS för att kartera barns väg till skolan och fritidsaktiviteter. I Göteborg har man just haft releaseparty för verktyget Barnkonsekvensanalys som efter årsskiftet ska tillämpas på alla planer i Göteborgs stad. I det intensiva arbetet med visionen för Centrala Älvstaden ska barnperspektivet med och planerarna frågar barnen VAD de vill har för typ av liv i den nya stadsdelen. Med kunskap om hur staden har utvecklats genom historien gjordes en resa på älven med ”landmärkesbingo” , där barnen skulle identifiera landmärken längs med Göta älv. Ett sätt att lära känna sin stad. Med kunskap om dåtid förstår man sin nutid och kan skapa en framtid. Många skolämnen på samma gång. I Borlänge pågår ett intensivt arbete i området Jacobsgårdarna. Barn och unga har gjort ”pluppkartor”, markerat sina lek- och favoritplatser på kartor med små klisterlappar. Att få med sig skolan och lärarna på tåget är en framgångsfaktor.

Nu är vi halvvägs i projektet. Drygt ett år har vi hållit på och om ett år ska vi vara klara. Då ska de sex kommunerna ha metoder och rutiner för att arbeta med barn och unga i den fysiska planeringen. Och en verktygslåda att dela med sig till Sveriges andra 284 kommuner. Vi är på god väg.
Läs mer om projektet, barnkonsekvensanalysen och alla sex kommuner här .

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *