Internationellt

EU HORIZON 2020

EU HORIZON 2020 – det är namnet på EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Enligt ett förslag som EU-kommissionen antog den 20 november så ska det satsas 86 miljarder euro under åren 2014-2020. Det nya är att man samlar olika initiativ i ett program, att man satsar mer och bredare på innovationer, att man fokuserar förändringar i samhället (t.ex. hälsa, ren energi och miljövänliga transporter), att man förenklar tillgången till fondmedlen. Det finns en krismedvetenhet om att det gäller att snabbt skapa nya jobb, att forskning och samhälle måste interagera snabbare.
Tre områden prioriteras: spetsvetenskaper, industriellt ledarskap och samhällsförändringar. Kopplingen till aktuella samhällsfrågor är påtaglig. Man säger, att målen för hur vi ska möta klimatutmaningen, miljö-, energi- och transportfrågor, kan inte uppnås utan innovationer. Verkliga genombrott kan ske genom att många sektorskompetenser samverkar – teknik, socialvetenskap och humaniora. Det finns en stark vilja att testa lösningar, både mindre demonstrationsanläggningar och i stor skala. EU-kommissionen vill se regionala forskningsstrategier – RISSS (Regional Innovative Smart Specialised Strategies).
De samhällsförändringar som särskilt fokuseras är:
– hälsa, välbefinnande och demografiska förändringar
– säker mat, hållbart lantbruk, marin forskning och bioekonomi
– säker och ren energi
– smarta, miljövänliga transporter
– klimatutmaningen, resurshushållning
– inkluderande, innovativa och säkra samhällen.

Just nu har regeringen förslaget utsänt på remiss för att samla in underlag till svenska ståndpunkter. Det nya ramprogrammet beräknas antas av Europaparlamentet och ministerrådet under andra halvan av år 2013.

Taggar:
0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *