Internationellt

Nät i Östersjön?

Östersjöregionens nätverk för hållbara städer, detalj.

Jobbar du med stadsutveckling i Östersjön? Ingår du i något nätverk för detta? Boverket har fått i uppdrag att utveckla nätverk av hållbara städer och byar i Östersjöregionen. Uppdraget är ett så kallat flaggskeppsprojekt inom EU:s Östersjöstrategi.

Lite längre ner ser du några exempel på nätverk som vi känner till. Är ni med i något av dem? Har ni andra nätverk?

UBC (Union of Baltic Cities, Östersjöstädernas förbund), CBSS – Baltic21 (Council of the Baltic Sea States – Expert Group on Sustainable Development), Covenant of Mayors (Borgmästaravtalet), European Green Capitals (Stockholm, Hamburg), BaltMet – Baltic Metropoles Network (huvudstäderna, S:t Petersburg och Malmö), BSSSC – the Baltic Sea States Subregional Co-operation, Innovation Circle Network, Projektet Baltic Climate (finansierat av Östersjöprogrammet), Makroregionens pilotstäder inom RFSC – Reference Framework for European Sustainable Cities.

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *