Samhällsplanering

Samhällsutvecklingen och fysisk aktivitet

88. Det är inte bara en glass. Så många köpcentrum/gallerior finns det i hela Stockholms län. Galleriorna tar över är rubriken på huvudnyheten i Dagens Nyheters Stockholmsdel. Och det är inte bara i Stockholm man bygger. Alla kommuner med självaktning bygger sig ett köpcentrum. I Malmö öppnar snart norra Europas största. En byggnad som är lika stor som hela mässområdet Bo01 i Västra Hamnen i samma stad. I köpcentret är det enkelt och lätt. Man kan uträtta alla sina ärenden under ett och samma tak. Men det förutsätter ofta att man tar bilen.
Ett problem idag är att vi rör oss för lite. Trots att samhällsutvecklingen överlag har varit positiv för människors hälsa har den samtidigt inneburit att människans livssituation aldrig tidigare har krävt så lite fysisk aktivitet som nu. Människan är byggd för rörelse, men dagens samhälle uppmuntrar ofta en stillasittande livsstil. Arbetsmarknadsregionerna är större och många människor pendlar allt längre sträckor till sina arbeten. Vi handlar på Ica Maxi och köpcenter som ofta är lokaliserade längs de stora trafikstråken. Ofta transporterar vi oss med bil. Till följd av för lite fysisk aktivitet blir vi fetare, sjukare och mer deprimerade.
Trots att många tränar så visar forskning att mer organiserad form av fysisk aktivitet, som att t.ex. att träna på gym tre dagar i veckan, så kan detta inte kompensera för den minskade rörelsen i vardagen. En rörelse som var helt naturlig för bara några decennier sedan.
Planeringen ska främja en god livsmiljö och en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, infrastruktur och grönområden. Här blir lokalisering av olika funktioner i samhället en viktig fråga. Att kunna förflytta sig till och mellan målpunkter i vardagen till fots eller på cykel – den aktiva transporten, blir en viktig del för att få oss att röra på oss mer. Köpcentrum och externhandelsetableringar främjar inte fysisk aktivitet. Är marknaden på köpcentrum och gallerior då mättad? Nej, enligt DN finns det planer på många fler bara i Stockholm. Konsekvenserna av denna utveckling för människors hälsa och möjlighet till fysisk aktivitet kan vi bara ana. Men de borde vara synliga när beslut fattas om denna utveckling.
Fotnot: Boverket har regeringens uppdrag att under 2012 samordna och utveckla arbetet med samhällsplanering som stimulerar till ökad fysisk aktivitet i vardagen.

Taggar:
0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *