Samhällsplanering

”Det blev som vi ville!” Samråd med barnen i Östersund

De hade inte setts sedan i maj när de möttes igen, planerarna
och eleverna vid Fjällängsskolan i Östersund. 2010 drog kommunen igång ett detaljplanearbete i stadsdelen Torvalla. Den gamla detaljplanen från 1980-talet skulle göras om. Mitt i den bostadsnära naturen som barnen i skolan använder varje dag ska ett 30-tal villor byggas. Därför fick planerarna ett särskilt uppdrag av politikerna att arbeta med barnen så att så mycket av skogens värden kan bevaras. Under förra vintern pågick ett intensivt samarbete. Eleverna inventerade, målade, byggde modeller och kom med egna förslag på var man kan bygga. Sedan planerarna och eleverna sågs sist har kommunen gjort en barnkonsekvensanalys och tagit fram ett planförslag. Idag var det dags för samråd med barnen.

”-Så här tyckte ni, och så här blev det”, säger Carina Andersson, projektledare på stadsbyggnadskontoret. ”Nu får ni möjlighet att
tycka till igen.”

Jag sitter bredvid Alexander 11 år som är mycket nöjd med
förslaget. ” – Jag ville ha ett dagis och nu har de ritat in det. Det blev som
jag ville. Fast fotbollsplanen blev ju lite mindre förstås.” Han har redan mätt med linjalen på plankartan.

”- Det fanns många önskningar och en del har gått och andra
inte”, säger Maria Boberg, planeringsarkitekt på Östersunds kommun. ”Men tack vare samarbetet med barnen kan vi i detaljplanen säkra pulkabacken, klätterträdet, ravinen och äventyrsskogen”.

Mona, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, är också med och
säger att detta projekt är viktigt för att utveckla delaktighet i planeringen i
stort. De delaktighetsmetoder som utvecklas här och fungerar för och med barn fungerar sannolikt även för vuxna grupper som normalt inte engagerar sig i samråd.

Samrådet ska nu pågå en dryg månad och planen antas innan
sommaren. För Boverket och Trafikverket som följer och stöttar projektet blir det viktiga erfarenheter och metoder att sprida. Detta på uppdrag av regeringen för att få konkreta verktyg för att lyfta barns perspektiv och barnperspektivet i samhällsplaneringen.

Läs mer om projektet på här

Eller på Trafikverkets webbplats här

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *