Samhällsplanering

Fastighetspriser och vindkraft

Det finns uppgifter i media att Boverket skulle sagt att huspriserna kommer att sjunka med 30 % i närheten av vindkraftverk. Det finns inga kända studier som stöder den uppfattningen. Den studie som Svensk Vindenergi lät göra 2009 ”Vindkraft i sikte – Hur påverkas fastighetspriserna vid etablering av vindkraft?” visar inte på några sjunkande fastighetspriser i Sverige. Det innebär naturligtvis inte att det kan ske.  

I Danmark har man dock infört ett system där fastighetsägare kan få ersättning om fastighetspriset har minskat. Detta regleras i VE-loven (lagen om främjande av förnybar energi) som antogs 2008 i Danmark. Om man vill studera de danska reglerna och erfarenheterna närmare så ansvarar Energinet för detta. Då kan man gå in på danska Energinets webbplats. Energinet är offentligt ägt och motsvaras av Svenska Kraftnät i Sverige.

För att undvika problem så bör ju den som sätter upp och driver vindkraftverk också föra en dialog och beakta husägares synpunkter innan man uppför verk. Flera seriösa bolag har också frivilligt infört olika sätt att kompensera grannar som inte får fördelar men vissa nackdelar. Främst kanske visuella. Enskilda intressen ska ju självklart också beaktas av myndigheterna i samband med bygglov eller anmälan och tillstånd enligt miljöbalken.

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *