Samhällsplanering

Konferens om framtida översiktsplanering

Föreläsningssalen på Klarabergsviadukten var knökfull när SKL i tisdags hade sin konferens Översiktsplanera för framtiden. Publiken var en  blandning av planerare, högre tjänstemän och kommunpolitiker. Förutom de drygt 200  i publiken följdes konferensen på webben via ca 70 uppkopplingar.

Efter att Carmita Lundin från SKL fått igång publiken med  ett par diskussionsfrågor pratade Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande i Umeå om översiktsplanen som ett politiskt instrument.  Å Boverkets vägar pratade jag om vad en strategisk översiktsplan kan vara, vikten av att konkretisera sina visioner och att använda översiktsplanen.

Mats Gustafsson från Trosa, berättade om hur de genom att göra en ny översiktsplan varje mandatperiod håller översiktsplaneringen levande. Deras översiktsplan är väl förankrad och används i hög utsträckning i den kommunala verksamheten.

Bostadsbyggandet i Stockholmsregionen kopplat till kommunal planering var ämnet för Anders Ekegren, politiker i Solna stad.

Att planera översiktligt inom en region eller gemensamt mellan två kommuner pratade bland annat Linda Apelgren, Norrköping kommun om.  Den gemensamma översiktplanen för Norrköping och Linköping skrämde först upp grannkommunerna, men genom samarbete inom regionen kunde man övertyga om att det gynnade de flesta.

En återkommande fråga under dagen var hanteringen av riksintressen. Eva Hägglund på SKL avslutade dagen med att ta upp de brister som finns idag och krävde en insats från statligt håll.

Det var en intressant dag med roliga diskussioner och möten, inte minst under pauserna. Konferensen websändes och de deltagande ute i landet kunde delta med frågor och kommentarer.

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *