Aktuellt

Är detta Neapel, eller Göteborg?

Riksintressen – och internationella intressen

Blogginläggen här på Boverksbloggen är på intet sätt styrda, utan flyter in allteftersom medarbetarna har intressanta iakttagelser att förmedla. Den här veckan har begreppet ”riksintressen” dykt upp dels i Samhällsplaneringsbloggen, där Klara Falk skriver, dels i generaldirektörens blogg.

Ett annat tema den här veckan är Boverkets efterfrågade närvaro på olika arenor, dels sådana vi själva skapar, dels sådana där tar en självklar plats som lyssnare och medagerande, exempelvis i internationella sammanhang. Olov Schultz ställer frågan vad Göteborg och Neapel har gemensamt – det finns naturligtvis många svar på den frågan, men i det här fallet handlar det om viktiga mötesplatser där det diskuteras hur vi ska bo bra i våra städer och se till att städerna är goda livsmiljöer för oss alla.

När det gäller riksintressena beskriver Janna Valik hur dialogen kring dessa nu ska få fastare former, efter ett initiativ från bland annat Boverket. Det är en händelse som ser ut som en tanke att i Klara Falks rapport från en konferens om översiktsplanering, SKL (Sveriges kommuner och landsting) efterlyser mera statliga insatser.

0

Comments are closed.