AKTUELLT

Utkik mot England och intryck från seminarium

Vår flitige byggbloggare Olle Åberg rapporterar från ett seminarium om den belastning på miljön som bygg- och fastighetssektorn står för. Olov Schultz ger inblick genom en utkik mot England och dess Building and Social Housing Foundation i sitt inlägg. För övrigt kan jag …Läs mer »

BYGGANDE

Seminarium om bygg- och fastighetssektorns miljöbelastning

Boverket utvecklar miljöindikatorer för bygg- och fastighetssektorns miljöbelastning. Syftet är att bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och hur denna förändras. Det behövs för att följa upp om de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt kan nås. Arbetet började …Läs mer »
Born in 1976 – Still Innovative

INTERNATIONELLT

Born in 1976 – Still Innovative

På senare år har vi genom filmen fått tecknat en rad personporträtt från Storbritanniens 1900-talshistoria – the Queen, the King’s Speech och nu senast the Iron Lady. Den senaste i raden av filmer sätter 1970-talet i fokus, åren då Margaret …Läs mer »

AKTUELLT

Håll dig ajour med Boverksbloggen

Det finns många tankar om vad Boverksbloggen ska användas till. En förhoppning är att du som läser ska få veta mer om vad som är på gång, hur Boverket och alla de vi möter i olika sammanhang arbetar. På den del …Läs mer »
Mycket på gång!

BOENDE

Mycket på gång!

Jag är övertygad om att det kommer att bli en mycket händelserik vår. I alla fall när det gäller frågor som rör bostadsmarknaden. Just nu är delar av kommunerna sysselsatta med att besvara bostadsmarknadsenkäten, hoppas vi i alla fall! Det …Läs mer »

AKTUELLT

Nytt om landskap och fuktberäkningar

De senaste blogginläggen här på Boverksbloggen handlar om två angelägna ämnen: landskapet i planeringen och fuktberäkningar. Sedan den 1 maj 2011 gäller den europeiska landskapskonventionen i Sverige. Om vad innebär den för den fysiska planeringen funderar Ulrika Åkerlund i sitt inlägg. Olle …Läs mer »
Landskapsperspektivet i planeringen

SAMHÄLLSPLANERING

Landskapsperspektivet i planeringen

Sedan den 1 maj 2011 gäller den europeiska landskapskonventionen i Sverige. Men vad innebär den för den fysiska planeringen? Illustration:Anneli Idnert. Det finns stora likheter mellan den europeiska landskapskonventionen (ELC) och plan- och bygglagen (PBL). Det gäller hushållningsaspekterna med mark …Läs mer »
Fuktberäkningar

BYGGANDE

Fuktberäkningar

Det är inte lätt att räkna på fukt i byggnadsdelar. Det är olika transportmekanismer och materialegenskaper som styr hur fukt transporteras och fördelas i en konstruktion. Dessutom är detta väderberoende. Det finns sedan länge en handberäkningsmetod ”Glazers metod” som används …Läs mer »

AKTUELLT

Om snö, hopp och tillgänglighet

Hela landet är nu täckt av snö. Till glädje för en del, men till bekymmer för andra. Snörika vintrar får Boverket ofta svara på frågor om snö på tak och skottning. Ett hopp för oss som inte gärna klättrar på …Läs mer »
Att få igång byggandet av hyresbostäder!

BOENDE

Att få igång byggandet av hyresbostäder!

Det var temat på ett seminarium i Helsingborg i slutet av januari! Inte ett nytt tema men väl ett nytt angreppssätt. Sveriges byggindustrier bjöd in brett i 10 skånska kommuner. Och kom gjorde entreprenörer, fastighetsägare, intresseorganisationer, kommunpolitiker och kommunala tjänstemän …Läs mer »