Boende

Att få igång byggandet av hyresbostäder!

Det var temat på ett seminarium i Helsingborg i slutet av januari! Inte ett nytt tema men väl ett nytt angreppssätt. Sveriges byggindustrier bjöd in brett i 10 skånska kommuner. Och kom gjorde entreprenörer, fastighetsägare, intresseorganisationer, kommunpolitiker och kommunala tjänstemän för att diskutera ”Hur kan vi få igång byggandet av hyresbostäder i nordvästra Skåne

Jag som var där hörde många kloka ord. Och inte bara om hinder – för det finns – utan också om framkomliga vägar. Debatten var nyanserad liksom att lösningen inte bara är en sak utan att flera ting måste till för att få fart på byggkranarna.

Det kommunala perspektivet var tydligt. Kommunen har många verktyg att ta till i allt från planmonopol och markinnehav till riktlinjer för bostadsförsörjning. Och det handlar ju om att göra det attraktivt att bo men också om att ha råd att bo.

0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *